Om OSMTH Denmark

Hugh de Payens

STIFTEREN


I 1118 stiftede Huge de Payens “Kristi­ Fattige­ Riddere­ af Salomons­ Tempel”, et navn der senere blev forkortet til Tempelridderne.


Huge de Payens' principper blev senerehen udbygget og manifesteret af Bernard af Clairvaux. I dag er disse indskrevet i en samtid, hvor vi ikke kæmper med sværdet, men med pennen, som en humanitær kristen Orden af Templet i Jerusalem.


ORGANISATIONEN


OSMTH Danmark

Ordenen i Danmark er under mentorskab af det tyske Stor Priorat (Grand Priory). Navnet "Priory" er historisk betinget, og kommer fra den arv, hvor Ordenens oprindelige religøse rygstød blev givet af Cistercienser-munken Bernard af Clairvaux, og hvor Priory var betegnelsen for det kloster man tilhørte.


OSMTH Denmark er pr. oktober 2017 blevet en del af det tyske stor priorat, med status som Commandery, efter en deling af den danske orden, som har eksisteret siden 2007. OSMTH Denmark har faste mødesteder, bl.a. i Korsør og København.


OSMTH Denmark arbejder med hjælp til de danske veteraner. Hjælp til syge og svage ældre i Armenien. Hjælp til en rumæsk landsby med donering af bøger. Støtte til danske spejdere og Red Barnet.
Nedenfor kan ses OSMTH Denmarks Ordensdiagram som for nuværende er på Commandery status. 

Bernhard fra Clairvaux

(1090 – 20. august 1153)Bernard af Clairvauxs skriftlige evner og ikke mindst kirkelige position lagde grundlaget for det første sæt leveregler for tempelridderne, der blev oprettet i år 1118. Bernhard skrev de 76 første regler for ordenen og retfærddiggjorde og priste tillige kombinationen af munk og kriger for Kristus.


STRUKTUREN


Tyske Grand Priory og internationalt

Historisk set  var Ordenen opbygget efter en meget hirakisk og militær struktur. Samtidig en struktur, der udstrålede og virkede efter en suveræn tankegang, hvor nationale grænser ikke var et tema.


Ordenen i dag har stadig et hierarkisk system, og Ordenslivet kræver en lydighed efter riddelige kodex. Tankegangen om ÈN Orden er der stadig, men realiteternes verden gør, at man har valgt at gruppere Ordenen efter de nationale grænser. En struktur, der klart var nødvendig for også at kunne opnå den FN status OSMTH nyder i dag, og som netop bevilges af de nationalstater, der udgør FN.


OSMTH Internationalt består af en ledelse, der er udpeget af det højeste internationale organ, for nu at bruge nogle typiske organisationstermer. Den øverste ledelse er igen sammensat af en repræsentant for hvert medlemsland. Denne gruppe udgør tilsammen det stormagistrale råd, også kaldet Grand Magistral Council (GMC).


Rådet træder ordinært sammen to gange årligt, og her drøftes og planlægges Ordenens virke.


Selve den daglige drift af Ordenen ligger under Grand Commander, der bedst sidestilles med en administrerende direktør( CEO). Grand Master har i dag hovedsagelig repræsentative og ceremonielle opgaver, og vil i virksomhedstermer bedst kunne beskrives som en bestyrelsesformand.


For at have status som et Grand Priory / Stor Priorat, er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Ikke alle lande, der har OSMTH grupperinger, har endnu opfyldt disse, og dermed ikke denne status. Deres opbygning og virke tilses og støttes derfor af de Storpriorater der er gennem en mentor-ordning.


De lande hvori OSMTH i dag har fastforankrede Stor Priorater kan ses her...


NATO har sit eget Stor Priorat, idet mange medlemmer af OSMTH er tjenestegørende soldater, og udsendt til områder hvori der ikke er en OSMTH gruppering. De samles derfor under et "Militært-Stor Priorat".


Hvert Stor Priorat har én stemme i det stormagistrale råd, uagtet antallet af nationale medlemmer.


Læs:

OVERVIEW OF THE ORDER'S PURPOSE & ACTIVITIES

2016 Edition


Ledelsen i

OSMTH DanmarkAdresse:

OSMTH Denmark

Michael Jensen,

Grand Officer

KONTAKTFORMULAR


Adresse:

OSMTH Deutschland e.V.

www.osmthgermany.de

E-mail: info@osmthgermany.deUN & EU


OSMTH & UN

OSMTHs indsatsområder kan deles i tre grupper:


Den ene er det (diplomatiske) netværk, som mange af ordenens medlemmer bidrager med. Dette gør, at vi kan agere hurtigt, effektivt og præcist, når krisesituationer opstår "løsningen er ikke længere væk end et telefonopkald"!

Den anden er Ordenes gruppe af kirkeledere fra de forskellige kristne trosamfund: link til kirkelige relationer. Denne gruppes interne interaktion, samt arbejde for og med Ordenen gør, at dialogen fremmes også med de ikke kristne troretninge,r i en grad som er ganke bemærkelsesværdig. 

Sidst men ikke mindst, er det gennem vort nære arbejde med, for og i FN regi.


OSMTH har opnåede denne fornemme status i FN systemet i år 2002


Ordenens medlemmer sidder med ved møder og konferencer i FNs økunomiske og sociale råd (ECOSOC) på samtlige FN lokationer rundt om i Verdenen (New York, Geneve, Wien og Hong Kong), hvor de tager aktivt del i FNs arbejde for at forbedre forholdene for de fattigste egne i Verdenen.


FN akkrediteringen er også en væsentlig politisk bidragsyder for Ordenens øvrige indsatser rundt om i Verdenen.


OSMTH & EU

Vi er også aktive i diplomatiet for at bedre forholdene i verdenen tættere på os, som f.eks. i Europa.  OSMTH er medlem af den gruppe, der udgør platformen for drøftelser og indrapportering af forholdene for de fundamentale rettigheder indenfor EUs område. (EUs Agentur for Fundamental Rights i Wien) (i daglige tale "EUFRA").

INTERNATIONAL LEGAL NOTICES

Registration Notice:


Ordenen har registreret hovedsæde i Geneve (Schweitz), men den daglige drift varetages derfra, hvor den valgte Grand Commander og den udpegede General Sekretær (Secretary General) er bosiddende.


Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani

(OSMTH) is a United Nations Non-Governmental Organization (NGO) registered

in Geneva, Switzerland.

Swiss Federal Registry Number CH-660.1972999-4

Registered address:

14, Quai du Seujet

CH-1201 Genève, Switzerland


www.OSMTH.org

Kirkelige relationer


OSMTH Denmark

Det var den Pavelige indstiftelse/tilknytning i år 1119, der gør, at OSMTH reelt er en rigtig Orden og ikke en loge.


Fundamentet i kristendommen og troskabet til den kristne kirke er der stadig. I den moderne tid, hvor kristendommen er opdelt i en række forskellige trosretninger, er Ordenen gået fra at være ren katolsk til at være økumenisk / tværkirkelig. OSMTH Denmark har en god dialog med og kontakter til den danske folkekirke.


Det betyder, at OSMTH i dag har et bredt og solidt diplomatisk netværk på højeste niveau med stort set alle kristne trossamfund, og rigtig mange meget højtstående kirkeledere, såvel som ordinære præster er medlemmer af Ordenen. Specielt kan vi fremhæve den Armæiske Patriarch Nourhan Manougian er medlem af Ordenen og deltager i Ordenens arbejde. Den tidligere præsident fra det lutheranske verdenssamfund biskop Munib Younan af Jerusalem, er også medlem af ordenen og et stort aktiv i dette sammenhæng.


Kirke i Jordan

At bygge en kirke er der egentlig ikke noget opsigtsvækkende i. Det sker jævnligt herhjemme, at der opføres kristne kirker i takt med at bysamfund ændrer sig. Men at bygge en kristen kirke i et toneangivende muslimsk land er ikke hverdag i Jordan - langtfra vil man sige.


Men faktisk skete det i 2014, at der opførtes en kristen evangelisk luthersk kirke i Jordan, tæt ved floden Jordan, hvor Jesu blev døbt af Johannes. Jorden blev doneret af kong Abdullah II. Kirken blev i vid udstrækning støttet af OSMTH internationalt, og blev indviet ved en større højtidliggørelse den 6. januar 2014.Ordenens protektor

Royal protektor her highness:

Pricess Elisabeth zu

Ysenburg und

Büddinge und

Sonderburg