OSMTH Denmark

OSMTH DENMARK

 Under the Grand Priory of Germany

OSMTH i

Kongeriget

Danmark

Velkommen til

OSMTH Denmark


OSMTH står for "Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani", hvilket frit oversat fra Latin betyder "den Militære Orden af Templet i Jerusalem". I daglig tale "Ridderne af Templet i Jerusalem".


Ordenens fundament bygger på de principper, der blev grundlagt i 1118 af Tempelridderen Hugues de Payens og de 8 øvrige tempelriddere fra den Franske adel. Principper, der senere blev udbygget og manifesteret af Bernard de Clairvaux. I dag er disse indskrevet i en samtid, hvor vi ikke kæmper med sværdet, men med pen og dialog, som en humanitær kristen Orden af Templet i Jerusalem. En Orden der ikke er missionerende, men bygger på den økumenisk kristne forståelse, og hvor vi måles netop på vor indsats for de svage i samfundet.


Vi håber, at dit besøg på vores hjemmeside vil kaste lys over, hvad en Ridderorden reelt er i det 21 århundrede, og hvad vi som Riddere af Templet i Jerusalem arbejder for.

"OSMTH Denmarks fornemmeste opgave er, at forsvare menneskerettigheder, fremme international fred, samt bidrage til national velgørenhed og international humanitær bistand, via økumenisk, Kristen og Ridderlig optræden."

OSMTH Denmark -

vi gør en forskel


OSMTH - NGO med speciel konsultativ status

OSMTH er tildelt ”Speciel konsultativ Status” for ECOSOC, der er FNs økonomiske og sociale råd, der er ikke mange ordner med denne status.

Samtlige FN-nationer har med denne for Ordener unikke særstatus, givet OSMTH det blå stempel, og Ordenen er således blevet en virkelig aktiv medspiller i det internationale diplomati, hvor Ordenens medlemmer arbejder på at implementere menneskerettighederne og fremme den humanitære indsats over for de nødlidende. Ordenens netværk af diplomatiske relationer har gentagne gange betydet forskellen mellem liv og død for mennesker i nød.

OSMTH Denmark - SILENT KNIGHTS

At gøre en forskel for andre, uden en forventning om at få noget igen, er en af de mange ridderlige principper, der ligger i SILENT KNIGHT konceptet. Et koncept vi arbejder ud fra i OSMTH Denmark.

Vi søger ingen personlig anerkendelse for vores velgørende handlinger. Glæden ved at hjælpe andre er belønningen i sig selv.


Køb bogen SILENT KNIGHT her...

Arbejdet forstærkes af aktivt arbejde i såvel det internationale fredsbureau, IPB, som i EU's agentur for fundamentale rettigheder, EUFRA. Ordenens meget nære relationer til ledelserne af de forskellige kristne trosretninger har samtidig styrket Ordenens diplomatiske arbejde meget, og mange af disse kristne spirituelle ledere er da også indtrådt i Ordenens rækker for herigennem helt i økumenisk ånd at styrke de diplomatiske, kristne arbejde.


Læs mere om det internationale fredsbureau, IPB, på www.ipb.org

OSMTH Denmarks vision:

"At være blandt de bedste danske organisationer til at bidrage med mulige ressourcer, diplomati samt brobygning i situationer, hvor humanitær fokus og indsats er påkrævet, eksempelvis til kristne minoriteter rundt om i verden".

OSMTH Denmark

+++ KONTAKT +++

www.osmthdenmark.dk

Copyright @ All Rights Reserved


Visit OSMTH international: www.osmth.org

Visit OSMTH Germany: www.osmthgermany.de